Integrált irányítási rendszer

A Future FM Zrt. és a Future Security Zrt. integrált irányítási rendszere teljes körűen kiterjed valamennyi végzett üzemeltetési tevékenyégre. Ezen a téren is úttörőnek számítunk a hazai piacon, 1999. januárjában már tanúsított ISO-9002 minőségbiztosítási rendszerrel rendelkeztünk. Irányítási rendszereink többféle szabvány elveit integráltan követik, melyeket az adott tevékenység szakmai és szervezetünkkel szemben támasztott követelmények alapján vezettünk be és fejlesztünk folyamatosan.

A Future FM Zrt. a minőség, környezetvédelem, energia hatékonyság, élelmiszerbiztonság és egészségvédelem iránti elkötelezettségének megfelelően MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, a környezetközpontú irányítási rendszerekre vonatkozó MSZ EN ISO 14001:2015, az energia irányítási rendszerekre vonatkozó MSZ EN ISO 50001:2011, az élelmiszerbiztonság irányítási rendszerekre vonatkozó MSZ EN ISO 22000:2005, illetve a munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerekre vonatkozó MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) szabvány szerinti integrált minőségirányítási, környezetközpontú irányítási és egészségvédelmi rendszert működtet a létesítményüzemeltetés, létesítménygazdálkodás, épület-, létesítménytakarítás, biztonsági szolgáltatások, étkeztetés, kertészet, gépjárműflotta-, és iratkezelés területén. Az MSZ ISO 26000:2011 szabvány szerint a szervezetirányítás területén a társadalmi felelős szerepvállalásra irányuló cselekedetek, stratégiák és folyamatok az Integrált Irányítási rendszer részét képezik.

A Future Security Zrt. a minőség és az információbiztonság iránti elkötelezettségének megfelelően MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, az információbiztonsági irányítási rendszerekre vonatkozó MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványok és a NATO AQAP 2120:2009 normatívái szerinti integrált irányítási rendszert működtet a biztonsági szolgáltatások területén.

Szabvány megnevezése

A megnevezett szabványnak megfelelő irányítási rendszer bevezetésének dátuma

ISO 9001 – minőségirányítás 1999.
ISO 14001 – környezetirányítás 2005.
BS OHSAS 18001 – munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítás 2008.
NATO AQAP 2120 – minőségirányítás katonai normatívái 2008.
ISO 27001 – információbiztonság irányítás 2012.
ISO 22000 – élelmiszerbiztonság irányítás
2013.
ISO 26000 – társadalmi felelősségvállás 2015.
ISO 50001 – energiairányítási rendszer 2017.