Munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer

A Future FM Zrt. alkalmazásában MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) szabvány szerint valamennyi szolgáltatásunk területén.
 

Rövidített néven a MEBIR rendszer a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos kockázat elemzését foglalja magába, mely szerint rendszeresen felmérjük, hogy a teljes tevékenységünk mely elemei gyakorolnak káros hatást az egészségre, és ezek közül melyek azok, amelyeket képesek vagyunk befolyásolni.

Ezeket a tényezőket értékeljük az előfordulásuk valószínűsége és az egészségre gyakorolt hatásuk szerint és az értékelés alapján határozzuk meg a jelentős hatásokat is. A nyilvántartott hatásokat évente felülvizsgáltatjuk a megbízott munkavédelmi vezetővel.

Az irányítási rendszerünk hatékonyságát biztosítják a dolgozóink részére tartott rendszeres, tűz- és munkavédelmi oktatások, a szabály szerinti munkavégzésre irányuló ellenőrzések, az észlelt hiányosságok pótlására, a hibák kijavítására és a megelőzésükre tett intézkedések.

 

A MEBIR rendszerünk működtetése elősegíti az egyre szigorodó munkavédelmi szabályok betartását, valamint a munkahelyi balesetek és egészségkárosodások megelőzését, csökkenését:

  • munkatársak egészségének hatékony védelmét, ezáltal a veszélyeztetettség minimálisra csökkentését,
  • veszélyek időben történő azonosítását, megelőzését,
  • átfogó folyamatok, és a kockázat mértékének csökkentését,
  • jogszabályi a követelményeknek való megfelelést,
  • biztonsági intézkedések költségeinek optimalizációját,
  • vezetés felelősségtudatának kinyilvánítását a hatóságok, a piaci szereplők és a társadalom felé.

Végső soron a MEBIR segít időt és költséget megtakarítani azáltal, hogy jelentősen csökkenti a balesetek bekövetkezéséből származó anyagi károkat. 
 

Létesítménygazdálkodási megoldásainkért kattintson:

műszaki üzemeltetés - takarítás - biztonsági szolgáltatások

kertészet - étkeztetés - gépjármű flottakezelés - iratkezelés