Válasszon nyelvet

A Future FM Zrt. és a Future Security Service Kft. integrált irányítási rendszere teljes körűen kiterjed valamennyi végzett üzemeltetési tevékenyégre. Ezen a téren is úttörőnek számítunk a hazai piacon, 1999. januárjában már tanúsított ISO-9001 minőségbiztosítási rendszerrel rendelkeztünk. Irányítási rendszereink többféle szabvány elveit integráltan követik, melyeket az adott tevékenység szakmai és szervezetünkkel szemben támasztott követelmények alapján vezettünk be és fejlesztünk folyamatosan.

A Future FM Zrt. a minőség, környezetvédelem, energia hatékonyság, élelmiszerbiztonság és egészségvédelem iránti elkötelezettségének megfelelően MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, a környezetközpontú irányítási rendszerekre vonatkozó MSZ EN ISO 14001:2015, az energia energiagazdálkodási irányítási rendszerekre vonatkozó MSZ EN ISO 50001:2019, az élelmiszerbiztonság irányítási rendszerekre vonatkozó MSZ EN ISO 22000:2018, illetve a munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerekre vonatkozó MSZ EN ISO 45001:2018 szabvány szerinti integrált minőségirányítási, környezetközpontú irányítási és egészségvédelmi rendszert működtet a létesítményüzemeltetéslétesítménygazdálkodás, épület-, létesítménytakarítás, biztonsági szolgáltatások, étkeztetés, kertészet, gépjárműflotta-, és iratkezelés területén. 

Az MSZ ISO 26000:2011 szabvány szerint a szervezetirányítás területén a társadalmi felelős szerepvállalásra irányuló cselekedetek, stratégiák és folyamatok az Integrált Irányítási rendszer részét képezik.

2022-ben a Future FM Zrt. a kibővítette integrált irányítási rendszerét az MSZ EN ISO 41001:2018 létesítménygazdálkodás irányítási rendszerek szabvány követelményrendszerével.

A Future Security Service Kft. a minőség és az információbiztonság iránti elkötelezettségének megfelelően MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, az információbiztonsági irányítási rendszerekre vonatkozó MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványok és normatívái szerinti integrált irányítási rendszert működtet a biztonsági szolgáltatások területén.

Szabvány megnevezése

A megnevezett szabványnak megfelelő irányítási rendszer bevezetésének dátuma

ISO 9001 – minőségirányítás

1999.

ISO 14001 – környezetirányítás

2005.

ISO 45001 – a munkahelyi egészségvédelem és biztonság
irányítási rendszere

2008.

ISO 27001 – információbiztonság irányítás

2012.

ISO 22000 – élelmiszerbiztonság irányítás

2013.

ISO 26000 – társadalmi felelősségvállalás

2015.

ISO 50001 – energiairányítási rendszer

2017.

ISO 41001 – létesítménygazdálkodás irányítás

2022.

 


Minőségirányítási rendszer

A Future FM Zrt. és a Future Security Service Kft. alkalmazásában az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint valamennyi szolgáltatásunk területén.

Minőségirányítási rendszerünk, tevékenységünk valamennyi folyamatát lefedi.

Az ajánlatok, szerződések elkészítését, az alvállalkozók kiválasztását, az erőforrások biztosítását, az anyagbeszerzést, a munka koordinálását, ellenőrzését a minőségirányítási kézikönyvünkben meghatározott szabályok, irányelvek alapján végezzük.

Minőségirányítási rendszerünk kiemelten fontos elemei a partnereink részére végzett szolgáltatás szabályozása, dolgozóink folyamatos oktatása, továbbképzése, a munkavégzés ellenőrzése, az észlelt hiányosságok pótlása, a hibák kijavítása, a megelőző intézkedések megtétele.

Minőségügyi elvárásaink megvalósulását a felelősségi és hatáskörök szabályozásával biztosítjuk.

Nagy hangsúlyt fektetünk folyamataink nyomon követhetőségére. Ennek megfelelően alakítottuk ki dokumentációs rendszerünket. A szolgáltatás során keletkezett feljegyzések, formanyomtatványok információt biztosítanak vezető munkatársaink részére az egyes munkaterületeken történt eseményekről. A feljegyzések elemzését, értékelését követően meghatározzuk és végrehajtjuk a szükséges intézkedéseket.

Minőségirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztését szolgálják a vezetői átvizsgálások, a belső auditok és a minőségirányítás rendszerünket tanúsító cég által végzett ellenőrzések.


Környezetirányítási rendszer 

A Future FM Zrt. alkalmazásában az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerint valamennyi szolgáltatásunk területén. A környezetirányítási rendszerünk magába foglalja a tevékenységeink környezetre gyakorolt hatásainak feltárását és értékelését a következő módon. A teljes tevékenységünket rendszeresen felülvizsgáljuk elemeire bontva.

Kiemelten elemezzük azokat a szolgáltatási elemeket, környezeti tényezőket, melyek a környezetünkre káros hatást gyakorolnak, és melyeket képesek vagyunk befolyásolni. Ezeket a tényezőket értékeljük az előfordulásuk valószínűsége és a környezetre gyakorolt hatásuk szerint. Az értékelés alapján határozzuk meg a jelentős környezeti hatásokat.

A környezeti hatások listájának, a jelentős hatások kiválasztásának célja tehát az adatszolgáltatás, a környezetvédelmi helyzet értékeléséhez, a feladatok, környezeti célok, előirányzatok meghatározásához és azok teljesítésének ellenőrzéséhez. Folyamatosan figyelemmel kísérjük mindazokat a jogi és egyéb követelményeket, amelyek tevékenységünk és szolgáltatásaink környezeti tényezőivel kapcsolatosak.

Felülvizsgálatot végzünk minden jogszabályi változás esetén, új alapanyag alkalmazása, új termék bevezetése vagy a technológiai folyamat módosítása esetén. Évenként felülvizsgáljuk az elkészített kockázatértékelést és az ahhoz kapcsolódó tennivalókat meghatározzuk.

 

Munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer 

A Future FM Zrt. alkalmazásában MSZ EN ISO 45001:2008 szabvány szerint valamennyi szolgáltatásunk területén.

A rendszer a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos kockázat elemzését foglalja magába, mely szerint rendszeresen felmérjük, hogy a teljes tevékenységünk mely elemei gyakorolnak káros hatást az egészségre, és ezek közül melyek azok, amelyeket képesek vagyunk befolyásolni.

Ezeket a tényezőket értékeljük az előfordulásuk valószínűsége és az egészségre gyakorolt hatásuk szerint és az értékelés alapján határozzuk meg a jelentős hatásokat is. A nyilvántartott hatásokat évente felülvizsgáltatjuk a megbízott munkavédelmi vezetővel.

Az irányítási rendszerünk hatékonyságát biztosítják a dolgozóink részére tartott rendszeres, tűz- és munkavédelmi oktatások, a szabály szerinti munkavégzésre irányuló ellenőrzések, az észlelt hiányosságok pótlására, a hibák kijavítására és a megelőzésükre tett intézkedések.

A MEBIR rendszerünk működtetése elősegíti az egyre szigorodó munkavédelmi szabályok betartását, valamint a munkahelyi balesetek és egészségkárosodások megelőzését, csökkenését:

  • munkatársak egészségének hatékony védelmét, ezáltal a veszélyeztetettség minimálisra csökkentését,

  • veszélyek időben történő azonosítását, megelőzését,

  • átfogó folyamatok, és a kockázat mértékének csökkentését,

  • jogszabályi a követelményeknek való megfelelést,

  • biztonsági intézkedések költségeinek optimalizációját,

  • vezetés felelősségtudatának kinyilvánítását a hatóságok, a piaci szereplők és a társadalom felé.

Végső soron a MEBIR segít időt és költséget megtakarítani azáltal, hogy jelentősen csökkenti a balesetek bekövetkezéséből származó anyagi károkat. 

Létesítménygazdálkodás irányítási rendszer 

 

A Future FM Zrt. alkalmazásában az MSZ EN ISO 41001:2018 szabvány szerint valamennyi szolgáltatásunk területén. 

Létesítménygadálkodás irányítási rendszerünk, tevékenységünk összes folyamatát lefedi.

  

Információbiztonság irányítási rendszer és politika 

 
A Future Security Service Kft. alkalmazásában az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerint a biztonsági szolgáltatások területén.
 
Az információbiztonság irányítási rendszer alapelve az információ bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának megőrzése, biztosítása. Az információk védelme létfontosságú a vállalatok biztonságos működésében. Az ISO/IEC 27001-es minősítés megszerzése segíti a biztondági szolgáltatásokat ellátó üzletágunkat – a Future Security Service Kft.-t – partnerei és saját értékes információinak kezelésében és védelmében.

Az ISO/IEC 27001 az egyetlen ellenőrizhető nemzetközi szabvány, amely meghatározza az Információbiztonsági Irányítási Rendszer követelményeit. E szabvány céljai szerint határoztuk meg és működtetjük információbiztonsági ellenőrzéseinket, valamint az információs eszközök védelmére irányuló módszereinket üzletágunk minden területén. A teljes tevékenységünket rendszeresen felülvizsgáljuk. Kiemelten elemezzük azokat a szolgáltatási elemeket a szükséges biztonság mértéke alapján, melyek veszélyeztetett kategóriába soroltak, és feltárjuk, melyeket vagyunk képesek befolyásolni. Kockázatfelmérést készítünk a cégünket érintő veszélyek, gyengeségek és egyéb hatások meghatározásról, amelyek meghatározzák egyben a kockázat mértékét is és alapjául szolgál az információbiztonsági célok meghatározásához, a megfelelő szabályozás meghatározásához. Folyamatosan figyelemmel kísérjük mindazokat a jogi és egyéb követelményeket, amelyek tevékenységünk és szolgáltatásaink információbiztonsági tényezőivel kapcsolatosak.

Felülvizsgálatot végzünk minden jogszabályi változás esetén, új alapanyag alkalmazása, új termék bevezetése vagy a technológiai folyamat módosítása esetén. Évenként felülvizsgáljuk az elkészített kockázatértékelést és az ahhoz kapcsolódó tennivalókat meghatározzuk. A szabvány szerint működtetett rendszer további elemeiként elkészítettük azon belső normáinkat – Biztonsági szabályzat, Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat – melyek részleteikben konkrét megoldásokat nyújtanak az általunk kezelt információk és adatok biztonságos kezelésére. A jogszabályoknak megfelelően a fentiekre tekintettel az általunk történő adatkezeléseket minden esetben bejelentjük és regisztráltatjuk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
 

Információbiztonsági irányítási politika

A Future Security Service Kft. célja, hogy anyagi és erkölcsi biztonsága érdekében adatait, információit megóvja.
Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a hazai piacon továbbra is vezető szerepet töltsön be. Tevékenysége bizalmi jellegű, ezért partnerei érdekében is nélkülözhetetlen az adathordozók, technológiák, eljárások védelmi az illetéktelen kezekbe jutás elől.

A fenti gondolatok megvalósítására a Future Security Service Kft. vezetősége az alábbi fő célokat tűzi ki a biztonság területén:

- A szervezet a tevékenysége során törekszik az adatok és eszközök fizikai védelmére.

- Az információ- és adatvédelmi szempontok érvényesítését a szolgáltatás folyamán meghatározó elemnek tekintjük.

- Bizalmi helyzetünk megóvása érdekében elsődlegesnek tekintjük a vonatkozó adatvédelmi törvények megismerését, betartását, valamint betartatását.

- Célunk, a cég dolgozóiban tudatosítani a kezelt információk bizalmasságának, hitelességének és sértetlenségének fontosságát, nemcsak a munkahelyünkön, hanem a magánéletünkben is. Folyamatosan ösztönözzük őket annak érdekében, hogy az előírások betartásával állandóan kielégíthessék a megbízók és saját cégük elvárt, biztonsági igényeit.

- Beszállítóinktól, alvállalkozónktól elvárjuk, hogy az általunk előírt biztonsági irányelveknek megfeleljenek.

- A felmerülő konfliktushelyzetekre lehetőségeinkhez képest felkészülünk, azokat igyekszünk elkerülni, bekövetkezésük esetén megfelelően kezelni.

- Keressük a hatékonyabb és megbízhatóbb eljárások, eszközök bevezetésének lehetőségét.

A fenti célok folyamatos teljesítésére társaságunk információvédelmi menedzsment rendszert vezet be és működtet az MSZ ISO/IEC 27001:2014 „Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Követelmények.” alapján.

Budapest, 2022. május 03.

Future Security Service Kft.  

ISO
9001
Minőségirányítás
ISO
14001
Környezetirányítás
ISO
45001
Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere
ISO
27001
Információbiztonság irányítás
ISO
26000
Társadalmi felelősségvállás
ISO
50001
Energiairányítási rendszer
ISO
41001
Létesítménygazdálkodás irányítási rendszer

Olvasson részletesebben programjainkról

Future Fm

Future FM Zrt.

1148 Budapest, Fogarasi út 5.

Telefon: +36 (1) 468-4080

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.